De symbiotische stad - zo kan het ook

De symbiotische stad - zo kan het ook

De natuur staat niet los van stadsbewoners en de gebouwde omgeving. Alles is juist met elkaar verbonden. Het is hoog tijd dat ontwikkelaars, bewoners, investeerders en beleidsmakers leren denken in ecosystemen, in plaats van in hokjes. De natuur is een onderdeel van de stad waar we niet zonder kunnen.

De natuur staat niet los van stadsbewoners en de gebouwde omgeving. Alles is juist met elkaar verbonden. Het is hoog tijd dat ontwikkelaars, bewoners, investeerders en beleidsmakers leren denken in ecosystemen, in plaats van in hokjes. De natuur is een onderdeel van de stad waar we niet zonder kunnen.

Volgens Marian Stuiver, hoofd groene steden van Wageningen University and Research, en auteur van het boek Symbiotic City, moeten we de natuur beschouwen als een cruciaal onderdeel van de stad. Stuiver wil de blik op steden kantelen.

„Nederland is geen verzameling losse steden en groene gebiedjes, maar één grote deltastad. Met in het midden de Hoge Veluwe en de Oostvaardersplassen als grote stadsparken.”

Ze pleit voor bewustwording bij alle partijen die bouwen aan de steden van de 21e eeuw. Op kleine schaal gebeurt al wel van alles. Vaak doordat initiatiefnemers het voortouw nemen en blijven doorzetten. Zo zijn er groene leefstraten, tiny forests, voedselbossen, rewilding-programma’s, plantenbibliotheken, en kampioenschappen tegelwippen. Van Almere tot Zoetermeer worden natuur-inclusieve woonwijken aangelegd die de natuur voorop stellen en minder ruimte bieden aan de auto.

Maar het tempo mag omhoog. En de schaal mag vergroot. Het moet structureler. In de meeste grote steden verdwijnt jaarlijks nog altijd meer groen dan erbij komt. En bij gebiedsotwikkeling is de natuur nog maar al te vaak een sluitpost die niet vanaf het allereerste begin bovenaan de lijst prijkt.

Het devies: de toekomst van onze steden is groen, gezond en sociaal. En dit alles in symbiose. Natuur in de stad is niet een kwestie van een willekeurige groene gevel, of een paar bomen hier en daar. Biodiversiteit en klimaatadaptieve oplossingen zijn het kloppend hart van de steden van morgen.

Het boek Symbiotic City zou maar zo een game changer kunnen worden. Verplichte kost voor iedereen die beslissingen mag nemen op het gebied van stadsontwikkeling.

"Let's transform our cities - to safeguard our collective future"

Marjan Stuiver:

"The symbiotic city is a future urban landscape that creates beneficial relationships between humans and nature. A narrative of hope that re-creates social equity, inclusion and environmental justice.

The chapters introduce cities that are already evolving to becoming more symbiotic. The metropolitan areas described in this book show initiatives that invite the voices of nature to re-enter the urban realm. The cases advocate diverse values of nature, such as nature-based solutions, personal and communal values and the intrinsic rights of nature.

They give the reader insights in governance and action-oriented solutions to work towards the symbiotic city. The book provides strategic and practical guidelines for urbanites from any background."

"Join the journey toward future metropolitan areas where all voices, human and non-human, are heard"        
Vorige
Volgende