Levende locaties
maken levende steden

Connected communities

Samen de toekomst creëren

De toekomst van onze steden is groen, gezond en sociaal. Die visie maken wij concreet door van vastgoed future-proof places te maken. Levende locaties, waar gemeenschappen kunnen groeien en bloeien. Locaties waar mensen zich thuis voelen.

Toekomstbestendige plekken bieden ruimte. Voor betekenisvolle interactie, lokaal ondernemerschap en sociale cohesie. Ruimte waar mensen kunnen wortelen en waar mooie dingen kunnen ontstaan. Plekken voor de wereld van morgen.

Plekproductie

Locaties tot leven brengen

Hoe je locaties future-proof maakt? Door middel van plekproductie. Een integrale methodiek met drie vaste pijlers: 1) elke levende locatie heeft een onderscheidende identiteit, 2) elke goed functionerende plek is een totaalplan, 3) succesvol vastgoed levert gemeenschapsrendement.

Plekproductie stuurt concreet op heldere doelstellingen: het creëren van bezielde gebouwen, levendige plinten en bloeiende wijken. Zeg nou zelf, daar doen we het toch voor? Plekken bouwen waar iedereen kan samenkomen, ondernemen en groeien. Levende locaties maken levende steden.

Concreet

Drie pijlers maken het waar

1) Eigen identiteit

Locaties komen tot leven, als mensen ze kunnen als mensen ze kunnen omarmen en activeren. Als de eigenheid van een plek beleefbaar is. Dat gaat niet over reclame, dat gaat over onderscheidend DNA. Deze stap is cruciaal en hoort thuis aan het begin van het proces. Daarom creëren wij voor elke project aan de start een eigen identiteit, die leidend wordt bij alle stappen van het ontwikkeltraject. Nooit aan het einde een willekeurige naam plakken op een gebouw, maar vanaf het eerste moment weten wie je wilt zijn en waarom. Weten welke keuzes je moet maken en waar je naartoe werkt.
Met een kompas in de hand is het goed sturen.

2) Totaalplan

Elk succesvol project is een totaalplan. Eenheid van begin tot eind. Van concept, design en activatie - tot financiële haalbaarheid en property management.
Wanneer alles op elkaar aansluit, ontstaat een ecosysteem, dat zich voortdurend kan blijven aanpassen aan gebruikswensen en maatschappelijke ontwikkelingen. Een gezond functionerend geheel waarbij onderdelen elkaar aanvullen en versterken. Boven en beneden, bewoners en buurt, building en business case. Niet vermengen, maar verbinden. Geen mixed use, maar connected use.

3) Gemeenschaps-rendement

Opbrengsten onder de streep? Brede welvaart. Plekproductie maakt ESG concreet. Sociale cohesie, lokaal ondernemerschap en duurzaam woongeluk. Meetbare meerwaarde voor de mens, de buurt, de stad, de planeet én de economie. Geen ROI, maar CROI: community return on investment. De gebouwde omgeving als hét vliegwiel voor impact. Niet voor de korte duur, maar voor de lange termijn. Welkom in de 21e eeuw.

Common ground

Onze future-proof places

Componenten

Onze bouwstenen

STRATEGIE

Plekstrategie
Place identity
Plintstrategie
Conceptontwikkeling
Merkontwikkeling
Copywriting 
Business cases
Buurtonderzoek
Stadsstrategie
Gebiedsvisie

ONTWERP

Grafisch ontwerp
Interieurontwerp
Communicatief design
Buitenruimte
Landschapsontwerp
Productontwerp
Artwork
Textiel
Meubelontwerp
Kunst

ACTIVATIE

Programma
Invulling
Local heroes
Community
Marketing & communicatie
Events
Online & digitaal
Business modelling
Real estate management
Exploitatie

Company team

Tessa Vos
Pubblik&Vos

Lees bio
Lees bio

Place designer. Founder Pubblik&Vos. Ontwerp van bezielde plekken. Gespecialiseerd in storytelling by design: van verhaal naar vorm.
Sinds 1999.

Mare Nieborg
Social Safari

Lees bio
Lees bio

Future strategy. Founder Social Safari. Toekomstonderzoek en future impact.
Gespecialiseerd in insights, strategie, transitie en urban development.
Sinds 1999.

Marijn Spoelstra
Big Picture

Lees bio
Lees bio

Urban producer. Founder Coup & Big Picture. Spatial development en (her)ontwikkeling. Gespecialiseerd in duurzaam vastgoed.
Sinds 1997.

Martijn Roordink
ReInvent

Lees bio
Lees bio

Property management execution specialist. Founder Spaces & ReInvent. Gespecialiseerd in integrale aanpak: 
elk gebouw is een businessplan.
Sinds 1998.